Hiermee vang je het virus, je moet me niet geloven, probeer het dan!
     Zie je het waterafvoer pijpje, wel daar zit het virus in en kan het niet meer in je longen dringen.


Hugo Broeckx mail.

“Genieten is niet alleen een kunst, het is ook een morele verplichting”
Het hedonisme een politieke dimensie.
In het ‘utilitarisme’ van Jeremy Bentham moest het maximaliseren van het genot en het minimaliseren van pijn voor het grootst mogelijke aantal mensen de grondslag vormen voor elke morele en politieke beslissing.
Met die interpretatie krijgt het hedonisme ook een altruÔstische kant: het gaat niet primair om ons eigen geluk, maar ook om het geluk van iedereen om ons heen.
Sommige utilitaristen betrekken dit argument zelfs op al het leven, dus niet alleen op mensen: geluk en pijn van dieren zou net zo goed moeten worden meegenomen in onze morele overwegingen.


Transhumanisme is een klasse van filosofieŽn die probeert ons te begeleiden naar de posthumanistische conditie.
Transhumanisme neemt veel elementen van het humanisme over, zoals respect voor rede en wetenschap, een nadruk op vooruitgang en een waardering voor het menselijke (of transhumane) bestaan in dit leven.
Transhumanisme verschilt van humanisme in het erkennen en anticiperen van de radicale veranderingen in de natuur en mogelijkheden van onze levens door de verschillende wetenschappelijke en technologische disciplines.


De huidige,technologische stand van de wetenschap, kan niet anders dan te evolueren naar een mens met weinig of geen fysieke/mentale gebreken.

De mens is al eeuwen bezig met zichzelf te verheffen boven de natuur door zichzelf te voorzien van nieuwe technologieŽn.
Vaak met technologieŽn waar we zelfs geen volledige grip op hebben, zoals π | kerntechnologie.
Niettemin wordt zelden de vraag gesteld of de mens wel recht heeft op techniek.
Waarom dan commotie maken rond transhumanistische technologieŽn?
Zijn zij eigenlijk wel wezenlijk anders dan ‘gewone’ technologieŽn?
Elke technologie maakt ons ‘slimmer, sterker, handiger, gezonder’, etc.
Het zou een arbitraire beslissing zijn om typisch transhumanistische technologieŽn te veroordelen terwijl overige probleemloos zouden worden gedoogd.
Dankzij een beter onderwijs, een toegenomen hoeveelheid kennis, een toegenomen bereikbaarheid van die kennis, allerhande apparaten, machines en computers, een betere en effectievere gezondheidszorg, etc., zijn wij nu al slimmer en sterker geworden.
Waarom zou dit met behulp van gentechnologieŽn, uploading, nanotechnologieŽn, cyborgs, artificiŽle intelligentie niet mogen plaatsvinden?
Men zal merken dat bovenstaande argumenten een uitvloeisel zijn van een welbepaalde wereldbeschouwing en zingeving: een strikt seculier utilitarisme.
Wie een moraliteit aanhangt die sterk hedonistisch van aard is, zal weinig problemen hebben met het transhumanisme.
Een bezwaar dat een utilitarist kan uiten is de onzekerheid: aangezien de gevolgen niet altijd even voorspelbaar zijn en dus voortdurend een zeker gevaar voor de toekomst en de mensheid inhouden, is het vanuit utilitaristisch oogpunt niet per se altijd even verleidelijk.
Maar een groot deel van de transhumanisten, zoals de leden van de WTA, erkennen dit ook.
Zij menen echter wel dat de risico’s beperkt en te vermijden zijn. (Hughes, 2004)
Die risico’s worden volgens hen al te vaak opgeklopt om redenen die zij vanuit hun ethisch kader niet ondersteunen.
De kritieken,  komen dan ook vooral uit middens met andere ethische ingesteldheden dan het utilitarisme: i.e. bijvoorbeeld religieuze-conservatieve middens of links-progressieve.

De mens is al eeuwen bezig met zichzelf te verheffen boven de natuur, waarmee hij zich onderscheid van zoogdieren ea levensvormen.
Het waarom, is onontgonnen terrein.

blockchain! klik afbeelding.


Klik: